Menschen Schauspieler

NamooActors.jpg

Profil

  • Name der Firma: Namoo Actors Co., Ltd.
  • Koreanisch: Baum Akteure
  • Gegründet: Januar 2001
  • Adresse: 5F SamKyung B/D 96-4Nonhyeon-Dong,Kangnam-gu,Seoul. Korea
  • Tel: (+82) 02-3444-5373
  • Fax: (+82) 02-3444-1570


  • siehe Liste vonSchauspieler von Namoo Actors
  • siehe Liste vonNamoo Actors Schauspielerinnen
  • siehe Liste vonTalentagenturen

Karte

  • Namoo-Schauspieler.gif

Externe Links